شهیدان - لیست آثار

بر بلندای حلب

زهرا قربانی

20,000 تومان

مژه‌های سوخته

حامد کلاهدوز

5,000 تومان

غواص دریا دل

مصیب معصومیان

14,000 تومان

ماموریت خدا

محمد سرور رجایی

10,000 تومان

فاتح دل ها و دژها

محمدجواد مرادی‌نیا

18,000 تومان

صیحه بر بیداد

فاطمه رحیمی

10,000 تومان

فقط برای خدا

سیده هدی بتول موسوی

14,000 تومان

تذکری

محمدرسول ملاحسنی

25,000 تومان

شامخ الهامه

محمدعلی جعفری

25,000 تومان

بادیه فروش

غلامعلی رجایی

10,000 تومان

عهد کمیل

مصیب معصومیان

15,000 تومان

سیلمانی‌ها

فریده الیاسی فرد

8,500 تومان

عزیز خانوم

فاطمه جعفری

6,000 تومان

با بابا

شهید ابراهیم هادی

24,000 18,960 تومان

بازی دفاع

علی اکبر قلیچ خانی

10,000 تومان

اثر انگشت

موسسه فرهنگی حماسه 17

12,000 تومان

کاش برگردی

رسول ملاحسنی

از 15,000 تا 30,000 از 15,000 تا 23,700 تومان

فرمانده شهر

داوود بختیاری دانشور

از 3,000 تا 11,000 از 2,370 تا 7,700 تومان

جوانمرد

علی اکبر مزدآبادی

35,000 27,650 تومان

عارف 12 ساله

سیدحسین موسوی

از 10,000 تا 15,000 از 10,000 تا 11,850 تومان

بابام یه رزمنده بود

علی اکبر قلیچ خانی

10,000 تومان