داستان های کوتاه فارسی - لیست آثار

چای عراقی

محمدرضا شرفی

10,000 تومان

عطر عطش

سارا عرفانی

4,500 تومان

شب های بی فانوس

جعفر ابراهیمی

8,500 تومان

عمو سبدی

حبیبب غنی پور

3,500 تومان

درختان صنوبر

علی اکبر ترابیان

4,500 تومان

مواسات با مردم

غلامرضا شیخعلی

5,000 تومان

خواب های سفید

شقایق دهقان نیری

از 8,000 تا 10,000 تومان

قدیس دیوانه

احمدرضا امیری سامانی

18,500 تومان

حواست هست

زینب سنجارون

10,000 تومان

هفت خان

شهید کاظمی

10,000 تومان

سفر به شهر زیتون

محمدجواد جزینی

4,500 تومان

ناگفته ها

آزیتا رضایی‌همامی

16,990 تومان

قصه هایی از قرآن کریم

مهدی آذریزدی

25,000 19,750 تومان

غیرت یعنی

حمیرا نظری

6,000 تومان

خائن دو جانبه

حمید اباذری

10,000 تومان