داستانهای طنزآمیز - لیست آثار

آبنبات هل دار

مهرداد صدقی

از 16,000 تا 50,000 از 12,640 تا 35,000 تومان

آبنبات دارچینی

مهرداد صدقی

از 13,500 تا 45,000 از 10,665 تا 22,500 تومان

تویوتا خرگوشی

سوره مهر

4,500 3,150 تومان