کسب و کار - لیست آثار

راه کار

محمد سجاد یزدان پناه

22,500 تومان

کتابچه عادت های میلیون دلاری

رابرت جی رینگر

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه سه قانون عملکرد

استیو زافرون

از 2,000 تا 3,000 تومان

9 قانون موفقیت‬

استرمی ولینگتن

از 8,900 تا 15,000 تومان

حبیب خدا

آرمان رشد

3,000 تومان

اخلاق تجارت

جواد ایروانی

900 تومان

سال 12 هفته ای

برایان پی‌.موران

از 2,800 تا 4,800 تومان

روش وارن بافت

سبکتو

از 2,800 تا 4,800 تومان