کسب و کار - لیست آثار

کتابچه طرح کسب و کار یک صفحه ای

جیم هوران

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

ثروتمند ترین مرد بابل

جورج.اس.کلاسون

18,000 12,600 تومان

راه کار

محمد سجاد یزدان پناه

22,500 15,750 تومان

کتابچه عادت های میلیون دلاری

رابرت جی رینگر

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه سه قانون عملکرد

استیو زافرون

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

9 قانون موفقیت‬

استرمی ولینگتن

از 8,900 تا 15,000 از 6,230 تا 10,500 تومان

حبیب خدا

آرمان رشد

3,000 2,100 تومان

اخلاق تجارت

جواد ایروانی

900 630 تومان

سال 12 هفته ای

برایان پی‌.موران

از 2,800 تا 4,800 از 1,960 تا 3,360 تومان

روش وارن بافت

سبکتو

از 2,800 تا 4,800 از 1,960 تا 3,360 تومان

رازهای کارآفرینی

شادن پژواک

5,000 3,500 تومان

ارائه موفق

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

بازیکاری

مرکز رسانه های دیجیتال

رایگان