آزمون ها و تمرین ها - لیست آثار

زبان تخصصی 4 (مدیریت بازرگانی)

وحید شهرابی فراهانی

59,000 41,300 تومان

روان شناسی سیاسی

زهرا صالحی دوست

50,000 35,000 تومان

روان شناسی دین

سعید عبدالملکی

45,000 31,500 تومان

مبانی مردم شناسی

نغمه رهبری

25,000 17,500 تومان

روان شناسی تربیتی

زینب اصالتی

35,000 24,500 تومان

روان شناسی تجربی

ساجده سخنور

25,000 17,500 تومان

زبان تخصصی شیمی

محسن قاسمیان خجسته

29,000 20,300 تومان

تعلیم و تربیت اسلامی

زینب اصالتی

35,000 24,500 تومان

مقدمات تکنولوژی آموزشی

سهیلا علیزاده

25,000 17,500 تومان

انگیزش و هیجان

مهدی حاجی آبادی

35,000 24,500 تومان

روان شناسی شخصیت

زهرا فتحی

35,000 24,500 تومان

روان شناسی یادگیری

حسن سلیمانخانی

29,000 20,300 تومان

ارزشیابی شخصیت

امیر عبدالحسینی

25,000 17,500 تومان

کلیات علم اقتصاد

مرضیه حسینایی

100,000 70,000 تومان