آزمون ها و تمرین ها - لیست آثار

روان شناسی یادگیری

حسن سلیمانخانی

29,000 تومان

ارزشیابی شخصیت

امیر عبدالحسینی

25,000 تومان

کلیات علم اقتصاد

مرضیه حسینایی

100,000 تومان

حقوق کار

شیرین طهماسبی

55,000 تومان

حقوق ثبت

شیرین طهماسبی

99,900 تومان