طنز فارسی - لیست آثار

مناجات الغافلین

محمد مهدی رسولی

9,500 تومان

گچ پژ

سوره مهر

از 5,000 تا 8,000 تومان

دم حضرت والا

احمد عربلو

از 7,500 تا 10,000 تومان