خلاقیت - لیست آثار

خلاقیت و گنج درون

وحید رسولیان

20,000 14,000 تومان

خلاقیت

شادن پژواک

از 3,000 تا 4,500 از 2,100 تا 3,150 تومان

رمز خلاقیت

سبکتو

از 2,800 تا 4,800 از 1,960 تا 3,360 تومان

درون سازمان اپل

نسل نواندیش

11,900 8,330 تومان

افکار همه چیز است

نسل نواندیش

11,900 8,330 تومان

رازهای خلاقیت استیو جابز

کارمین گالو

از 2,800 تا 4,800 از 1,960 تا 3,360 تومان