رمان عاشقانه - لیست آثار

رویای نیمه شب

مظفر سالاری

55,000 43,450 تومان

غرور و تعصب

پر

از 5,000 تا 18,000 تومان

مادام بواری

گوستاو فلوبر

از 5,000 تا 15,000 تومان

شبگرد (جلد اول)

ام البنین منیری

6,000 تومان

ادموند (جلد اول)

آمنه پازکی

40,000 31,600 تومان

ادموند (جلد دوم)

آمنه پازکی

35,000 27,650 تومان

روایتی ساده از ماجرایی پیچیده

ابراهیم حسن بیگی

از 7,500 تا 15,000 از 7,500 تا 11,850 تومان

با بهار

سیمین جلالی یزدی

8,900 تومان

رمان غرور (جلد اول)

ام البنین منیری خلیل آباد

3,000 تومان