اطلاعات عملیات - لیست آثار

معجزه ی شیلر

مهر زهرا (س)

5,000 تومان

لوطی و آتش

رحیم‌ مخدومی

12,000 تومان

شناسایی

شهید ابراهیم هادی

3,500 تومان