برندگان جوایز - لیست آثار

مگیل

محسن‌ مطلق

از 2,000 تا 9,000 تومان

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

از 15,000 تا 65,000 تومان

رفاقت به سبک تانک

داود امیریان

از 9,000 تا 15,000 تومان

شاه بی شین

محمدکاظم مزینانی

از 15,000 تا 30,000 تومان