برندگان جوایز - لیست آثار

گوسفندی برای شاه

خسرو باباخانی

از 2,500 تا 5,000 از 2,500 تا 3,950 تومان

آهِ با شین

محمد کاظم مزینانی

از 14,500 تا 25,000 تومان

مردی که خواب نمی دید

داوود بختیاری دانشور

از 7,500 تا 18,000 تومان

مگیل

محسن‌ مطلق

از 2,000 تا 9,000 تومان

پایی که جا ماند

سیدناصر حسینی‌پور

از 15,000 تا 90,000 از 15,000 تا 71,100 تومان

دا (خاطرات سیده زهرا حسینی)

سیده اعظم حسینی

از 15,000 تا 80,000 از 15,000 تا 63,200 تومان

رفاقت به سبک تانک

داود امیریان

از 9,000 تا 20,000 از 9,000 تا 15,800 تومان

شاه بی شین

محمدکاظم مزینانی

از 15,000 تا 45,000 از 15,000 تا 35,550 تومان

نورالدین پسر ایران

معصومه سپهری

از 15,000 تا 59,000 از 15,000 تا 46,610 تومان

روح مرطوب

خسرو باباخانی

13,000 تومان