موفقیت - لیست آثار

خرده عادت ها

جیمز کلییر

52,000 41,080 تومان

کتابچه عادات موفقیت میلیونرها

دین گرازیوسی

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

چگونه با هم دوست باشیم

مارک ویکتور هانسن

1,000 تومان

خداحافظی با هراس ها

مارک ویکتور هانسن

1,000 تومان

کتابچه اثر نامرئی

جونا برگر

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه چهل و هشت قانون قدرت

رابرت گرین

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه افراد موفق چگونه فکر می کنند

جان سی.مکسول

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه ارتقا دادن

رابرت گلیزر

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه اصل گرایی

گرگ مک کیون

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

افزایش انعطاف پذیری

جمالی رابرتز

7,000 4,900 تومان

اعتماد به نفس

سیدمجتبی حورائی

12,000 8,400 تومان

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

فلورانس اسکاویل شین

2,800 1,960 تومان

مکمل راز

نسل نواندیش

10,900 7,630 تومان

استثنائی ها

مالکوم گلدول

از 2,800 تا 4,800 از 1,960 تا 3,360 تومان