داستانهای کوتاه فارسی - لیست آثار

گراد عاشقانه

آتوسا زرنگارزاده شیرازی

7,300 تومان

خفته در خون

حمید بابایی

13,500 تومان

انار سلطان

بیتا سپهری کیان

1,000 تومان

آماده ترور باش

براتی کجوان

20,000 تومان

شرمنده رفیق

میرشمس الدین فلاح هاشمی نسب

4,500 تومان

سیاوش در سایه

میترا داور

10,000 تومان

قصه های کهن

محمد عامل محرابی

24,000 تومان

ایستاده در کمند

علی اکبر والایی

4,500 تومان

رد سرخ جامانده بر فنجان

فاطمه سلیمانی ازندریانی

10,000 تومان

مرواریدها

توران قربانی صادق

7,000 تومان

کلمات علیه کرونا

گروه نویسندگان

8,000 تومان

کلیله و دمنه (جلد سوم)

محمدعلی یزدانی گزی

15,000 تومان