ظلم - لیست آثار

1984

جرج اورول

از 1,500 تا 50,000 از 1,185 تا 35,000 تومان

رشد

ع.ص

از 3,000 تا 15,000 از 2,370 تا 10,500 تومان

دختر شینا

بهناز ضرابی‌زاده

از 12,000 تا 33,000 از 9,480 تا 23,100 تومان

تاریخ مستطاب آمریکا

محمدصادق کوشکی

از 10,000 تا 35,000 از 7,900 تا 24,500 تومان

رسول مولتان

سوره مهر

از 8,000 تا 23,000 از 8,000 تا 18,170 تومان

توجیه المسائل کربلا

سدید

از 2,500 تا 18,000 از 1,975 تا 12,600 تومان

دختران آفتاب

امیرحسین بانکی

از 14,000 تا 60,000 از 11,060 تا 42,000 تومان

رویای بیداری

نسرین پرک

35,000 27,650 تومان

سلام بر ابراهیم (جلد دوم)

گروه نویسندگان

از 7,000 تا 22,000 از 5,530 تا 15,400 تومان

سیاحت غرب

محمدحسن نجفی‌ قوچانی‌

از 2,000 تا 25,000 از 1,580 تا 17,500 تومان

شاهرخ (حر انقلاب اسلامی)

گروه نویسندگان

از 3,200 تا 11,000 از 2,528 تا 7,700 تومان

ضد

فاضل نظری

از 11,900 تا 28,000 از 9,401 تا 19,600 تومان

عارفانه

گروه نویسندگان

از 3,000 تا 16,000 از 2,370 تا 11,200 تومان

فرنگیس

مهناز فتاحی

از 12,000 تا 40,000 از 9,480 تا 28,000 تومان

مسئولیت و سازندگی

ع.ص

از 6,500 تا 44,500 از 5,135 تا 31,150 تومان

یک عاشقانه ی آرام

نادر ابراهیمی

از 7,000 تا 58,000 از 5,530 تا 40,600 تومان

هنر سخنوری

ریچارد دالیز

2,000 1,400 تومان

آی کیو مالی

رابرت کیوساکی

از 2,800 تا 4,800 از 1,960 تا 3,360 تومان

اثر مرکب

دارن هاردی

از 2,800 تا 4,800 از 1,960 تا 3,360 تومان

بیوتروریسم

موعود عصر(عج)

4,900 3,430 تومان

قدرت

افراز

17,900 12,530 تومان

راز

نسل نواندیش

8,900 6,230 تومان