تدوین - لیست آثار

اخلاق انتخاباتی

انقلاب اسلامی

9,000 7,110 تومان

پلاک طیبه

علی صفایی حائری

از 700 تا 27,500 از 553 تا 21,725 تومان

با دستهای خالی

مهدی بختیاری

14,000 11,060 تومان

برادر قاسم

ابوذر مهروان فر

30,000 23,700 تومان

ذوالفقار

علی اکبری مزدآبادی

28,000 22,120 تومان

رسم جهاد

علی مشایخی

20,000 15,800 تومان

روش تحلیل سیاسی

انقلاب اسلامی

10,000 7,900 تومان

فاطمه علی است

علی قهرمانی

15,000 11,850 تومان

قدرت و شکوه زن

علیرضا پناهیان

9,500 7,505 تومان

کار باید تشکیلاتی باشد

گروه نویسندگان

از 3,000 تا 30,000 از 3,000 تا 23,700 تومان

مردم گله مندند

شهید کاظمی

30,000 23,700 تومان

معیشت پرهیزکارانه

انقلاب اسلامی

14,000 11,060 تومان

معیشت مومنانه

انقلاب اسلامی

13,000 10,270 تومان

من و کتاب

گروه نویسندگان

از 3,000 تا 19,000 از 2,370 تا 15,010 تومان

میراث فاطمی

سید محمدباقر حسینی

18,500 14,615 تومان

نامه های فهیمه

علیرضا کمری

از 6,500 تا 13,000 از 5,135 تا 10,270 تومان

ولایت فقیه

گروه نویسندگان

11,000 8,690 تومان

هنر اهل بیت

شهید کاظمی

52,000 41,080 تومان

تدوین

ونسان پینل

7,560 تومان

فاین کات

راجر کریتندن

32,900 تومان

زندگی به طعم عسل

گردآوری: سیدرضی

7,000 5,530 تومان

دغدغه های فرهنگی

گروه نویسندگان

14,000 11,060 تومان