طنز صوتی - لیست آثار

آبنبات هل دار

سوره مهر

از 16,000 تا 40,000 از 12,640 تا 31,600 تومان

رفاقت به سبک تانک

داود امیریان

از 9,000 تا 15,000 از 7,110 تا 11,850 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 از 4,740 تا 22,120 تومان

گچ پژ

سوره مهر

از 5,000 تا 8,000 تومان

مرغ شل

سوره مهر

از 4,500 تا 6,000 تومان

دم حضرت والا

احمد عربلو

از 7,500 تا 10,000 تومان

فیض بوک

سوره مهر

از 6,000 تا 10,000 تومان

قصه های این وری

علی مهر

از 3,000 تا 8,000 تومان

همینه

کورش علیانی

از 5,000 تا 12,000 تومان

کلینیک حیوانات

سوره مهر

از 3,500 تا 5,000 تومان

کافه خنده

سوره مهر

از 4,000 تا 9,000 تومان