پویش کتاب خانه - لیست آثار

نرگس

سوره مهر

از 11,000 تا 13,000 تومان

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

از 12,000 تا 33,000 از 8,400 تا 16,500 تومان

مردی که خواب نمی دید

داوود بختیاری دانشور

از 7,500 تا 18,000 از 5,250 تا 12,600 تومان

جلو قانون

فرانتس کافکا

4,000 تومان

اثر مرکب

دارن هاردی

از 8,900 تا 37,900 تومان

مگیل

محسن‌ مطلق

از 2,000 تا 9,000 از 1,400 تا 6,300 تومان

رسول مولتان

سوره مهر

از 8,000 تا 23,000 از 5,600 تا 16,100 تومان

اخبات

علی صفایی حائری

از 2,500 تا 15,500 تومان

اصیل آباد

سوره مهر

از 5,000 تا 12,000 تومان

اسماعیل

سوره مهر

از 11,900 تا 29,000 تومان

اقلیت

سوره مهر

از 11,000 تا 22,000 تومان

انسان در دو فصل

علی صفایی حائری

از 2,000 تا 12,000 تومان

آب هرگز نمی میرد

حمید حسام

از 11,500 تا 28,000 از 9,085 تا 14,000 تومان

آبنبات هل دار

سوره مهر

از 16,000 تا 40,000 تومان

آبنبات دارچینی

مهرداد صدقی

از 13,500 تا 40,000 تومان

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 10,500 تا 25,900 تومان