نوروز 99 - لیست آثار

گلستان یازدهم

بهناز ضرابی‌ زاده

از 12,500 تا 40,000 از 12,500 تا 31,600 تومان

آن بیست و سه نفر

احمد یوسف زاده

از 15,000 تا 37,000 از 15,000 تا 29,230 تومان

رشد

ع.ص

از 3,000 تا 15,000 از 3,000 تا 11,850 تومان

رسول مولتان

سوره مهر

از 8,000 تا 23,000 از 8,000 تا 18,170 تومان

آبنبات هل دار

مهرداد صدقی

از 16,000 تا 50,000 از 16,000 تا 39,500 تومان

دختران آفتاب

امیرحسین بانکی

از 14,000 تا 60,000 از 14,000 تا 47,400 تومان

دهکده خاک بر سر

فائضه غفار حدادی

از 17,000 تا 40,000 از 17,000 تا 31,600 تومان

روابط متکامل زن و مرد

علی صفایی حائری

از 2,300 تا 13,000 از 2,300 تا 10,270 تومان

حرکت

افراز

15,300 تومان

فیض بوک

ناصر فیض

از 6,000 تا 10,000 تومان

اثر مرکب

دارن هاردی

از 2,800 تا 4,800 تومان