سیره شهدا و دفاع مقدس - لیست آثار

گلستان یازدهم

سوره مهر

از 12,500 تا 40,000 از 12,500 تا 31,600 تومان

وقتی مهتاب گم شد

حمید حسام

از 15,000 تا 55,000 از 15,000 تا 43,450 تومان

این مرد پایان ندارد

سید علی بنی لوحی

40,000 31,600 تومان

یادت باشد

رسول ملاحسنی

از 15,000 تا 40,000 تومان

خداحافظ سالار

حمید حسام

از 18,000 تا 45,000 از 18,000 تا 35,550 تومان

آب هرگز نمی میرد

حمید حسام

از 11,500 تا 35,000 از 11,500 تا 27,650 تومان

فرنگیس

سوره مهر

از 12,000 تا 40,000 از 12,000 تا 31,600 تومان

پایی که جا ماند

سوره مهر

از 15,000 تا 90,000 از 15,000 تا 71,100 تومان

من زنده ام

معصومه آباد

از 15,000 تا 40,000 از 15,000 تا 31,600 تومان

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 15,000 تا 29,230 تومان

برای زین اب

سمیه اسلامی

52,000 41,080 تومان

مرد رویاها

سید مهدی شجاعی

90,000 71,100 تومان

حاج احمد

محمدحسین علیجان‌زاده‌

40,000 31,600 تومان

ملاقات در شب آفتابی

علی موذنی

از 4,000 تا 9,000 از 3,160 تا 7,110 تومان

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

از 12,000 تا 33,000 از 12,000 تا 26,070 تومان

من میترا نیستم

معصومه رامهرمزی

از 13,000 تا 29,000 از 13,000 تا 22,910 تومان

دختر تبریز

هدا مهدیزاد

20,000 15,800 تومان

رسول مولتان

سوره مهر

از 8,000 تا 23,000 از 8,000 تا 18,170 تومان

بیست سال و سه روز

روایت فتح

19,000 15,010 تومان

رد خون روی برف

روایت فتح

29,500 23,305 تومان

اسم تو مصطفاست

راضیه تجار

19,000 15,010 تومان

او یک ملت بود

محمدعلی صمدی

28,000 22,120 تومان

با دستهای خالی

مهدی بختیاری

18,000 14,220 تومان