سیره شهدا و دفاع مقدس - لیست آثار

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

از 12,000 تا 33,000 تومان

من زنده ام

معصومه آباد

از 15,000 تا 40,000 از 11,850 تا 20,000 تومان

خداحافظ سالار

حمید حسام

از 22,500 تا 45,000 تومان

من میترا نیستم

معصومه رامهرمزی

از 13,000 تا 23,000 از 13,000 تا 18,170 تومان

دختر تبریز

هدا مهدیزاد

20,000 15,800 تومان

رسول مولتان

سوره مهر

از 8,000 تا 23,000 تومان

او یک ملت بود

محمدعلی صمدی

18,000 14,220 تومان

این مرد پایان ندارد

سید علی بنی لوحی

30,000 23,700 تومان

آب هرگز نمی میرد

حمید حسام

از 11,500 تا 28,000 تومان

منوچهر مدق

روایت فتح

9,000 7,110 تومان

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 تومان

با دستهای خالی

مهدی بختیاری

14,000 11,060 تومان

برای زین اب

شهید کاظمی

50,000 39,500 تومان

شهید علی محمدی

جمعی از نویسندگان

12,000 9,480 تومان

شهید شهریاری

جمعی از نویسندگان

12,000 9,480 تومان

شهید رضایی نژاد

جمعی از نویسندگان

12,000 9,480 تومان

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

از 15,000 تا 65,000 تومان

پسرک فلافل فروش

گروه نویسندگان

از 3,200 تا 12,000 تومان

تو شهید نمی شوی

احمدرضا بیضایی

15,000 11,850 تومان

حسین پسر غلامحسین

مهری پورمنعمی

از 10,000 تا 26,000 تومان

حلوای عروسی

روایت فتح

17,000 13,430 تومان