اندیشه - لیست آثار

این عصر قرمز است

دفتر نشر معارف

از 17,500 تا 18,000 از 17,500 تا 14,220 تومان

در جهت عکس حرکت کن

گروه نویسندگان

از 20,000 تا 40,000 از 20,000 تا 31,600 تومان

من به قدرت رسید

گروه نویسندگان

از 12,500 تا 25,000 از 12,500 تا 19,750 تومان

ماجرای فکر آوینی

وحید یامین پور

از 17,500 تا 35,000 از 17,500 تا 27,650 تومان

دوباره به آسمان نگاه کن

دفتر نشر معارف

35,000 27,650 تومان

جریان شناسی فکری ایران معاصر

عبدالحسین خسروپناه

50,000 39,500 تومان

تاریخ مستطاب آمریکا

محمدصادق کوشکی

از 10,000 تا 35,000 از 7,900 تا 24,500 تومان

اینستالوژی

سیدمجید حسینی

16,000 12,640 تومان

بازداشتگاه صورتی

آدام آلتر

42,000 33,180 تومان

جریان شناسی ضد فرهنگ ها

عبدالحسین خسروپناه

65,000 51,350 تومان

سرکار علیه

زهره عیسی خانی

20,000 15,800 تومان

سلبریتی های اینترنتی

کریستیال آبیدین

28,000 22,120 تومان

فالوور ربایی در روز روشن

سید بشیر حسینی

24,000 18,960 تومان

فقر احمق می کند

الدار شفیر

79,000 62,410 تومان

همه علیه مدرسه

سید مجید حسینی

24,500 19,355 تومان