استاد علی صفایی حائری - لیست آثار

تو می آیی

علی صفایی حائری

از 2,500 تا 16,500 از 2,500 تا 13,035 تومان

روش برداشت از نهج البلاغه

علی صفایی حائری

از 3,000 تا 17,500 از 3,000 تا 13,825 تومان

روش برداشت از قرآن

علی صفایی حائری

از 3,500 تا 18,500 از 3,500 تا 14,615 تومان

انسان در دو فصل

علی صفایی حائری

از 2,000 تا 12,000 از 2,000 تا 9,480 تومان

بشنو از نی

علی صفایی حائری

از 2,500 تا 13,500 از 2,500 تا 10,665 تومان

حرکت

لیله القدر

از 5,500 تا 34,500 از 5,500 تا 27,255 تومان

رد پای نور (جلد دوم)

شهید کاظمی

17,000 13,430 تومان

صراط

علی صفایی حائری

از 4,000 تا 18,000 از 4,000 تا 14,220 تومان

عاشورا

علی صفایی حائری

از 2,300 تا 12,500 از 2,300 تا 9,875 تومان

فوز سالک

علی صفایی حائری

از 4,000 تا 24,500 از 4,000 تا 19,355 تومان

مسئولیت و سازندگی

علی صفایی حائری

از 6,500 تا 36,500 از 6,500 تا 28,835 تومان

پلاک طیبه

علی صفایی حائری

700 تومان

اخبات

علی صفایی حائری

از 2,500 تا 15,500 از 2,500 تا 12,245 تومان

نامه های بلوغ

علی صفایی حائری

از 5,000 تا 33,000 از 5,000 تا 26,070 تومان

غدیر

علی صفایی حائری

از 1,500 تا 8,500 از 1,500 تا 6,715 تومان

رشد

علی صفایی حائری

از 3,000 تا 12,000 از 3,000 تا 9,480 تومان

رد پای نور (جلد اول)

شهید کاظمی

16,000 12,640 تومان

رد پای نور (جلد سوم)

شهید کاظمی

15,000 11,850 تومان

روابط متکامل زن و مرد

علی صفایی حائری

از 2,300 تا 7,500 از 2,300 تا 5,925 تومان

روش تربیت کودک

علی صفایی حائری

از 3,000 تا 9,000 از 3,000 تا 7,110 تومان