علمی و کارآفرینی - لیست آثار

داستان رویان

محمدعلی زمانیان

از 9,000 تا 30,000 از 9,000 تا 23,700 تومان

آرزوهای دست ساز

میلاد حبیبی

از 8,300 تا 20,000 از 8,300 تا 15,800 تومان

پاداش

دن آریلی

21,000 16,590 تومان

چرا کار می کنیم؟

بری شوارتز

21,000 16,590 تومان

داستان نانو تروا

مجتبی قافله باشی

16,000 12,640 تومان

روایت بی صدا

جمعی از نویسندگان

14,000 11,060 تومان

سطح عمیق

سیدحمزه حسینی

16,000 12,640 تومان

مدیریت، فراسوی اعداد

مارگارت هفرنان

15,000 11,850 تومان

زنده باد جهاد

جمعی از نویسندگان

27,000 21,330 تومان