علمی و کارآفرینی - لیست آثار

آرزوهای دست ساز

میلاد حبیبی

20,000 15,800 تومان

پاداش

دن آریلی

21,000 16,590 تومان

چرا کار میکنیم؟

دن آریلی

15,000 11,850 تومان

داستان رویانا

محمدعلی زمانیان

20,000 15,800 تومان

داستان نانو تروا

مجتبی قافله باشی

16,000 12,640 تومان

مدیریت، فراسوی اعداد

مارگارت هفرنان

15,000 11,850 تومان

روایت بی صدا

جمعی از نویسندگان

14,000 11,060 تومان

زنده باد جهاد

جمعی از نویسندگان

27,000 21,330 تومان

سطح عمیق

جمعی از نویسندگان

16,000 12,640 تومان