تخفیف هفته دفاع مقدس - لیست آثار

گلستان یازدهم

سوره مهر

از 12,500 تا 25,000 از 12,500 تا 19,750 تومان

من زنده ام

معصومه آباد

از 15,000 تا 40,000 از 15,000 تا 31,600 تومان

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 15,000 تا 29,230 تومان

در کمین گل سرخ

سوره مهر

از 15,000 تا 30,000 از 15,000 تا 23,700 تومان

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

از 12,000 تا 33,000 از 12,000 تا 26,070 تومان

ناگفته ها

حمید داودآبادی

11,000 تومان

سنگرساز بی سنگر

نصرت الله محمود زاده

11,000 تومان

آب هرگز نمی میرد

حمید حسام

از 11,500 تا 28,000 از 11,500 تا 22,120 تومان

تفحص

شهید کاظمی

4,000 تومان

اخراجی ها

شهید کاظمی

5,000 تومان