× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

فلسفه تاریخ (جلد سوم)

مباحثی در اشتراک اولیه، برده داری، فئودالیسم، سرمایه داری و سوسیالیسم

نوع اثر : کتاب

ناشر : صدرا

نویسنده :

مجموعه اثر : فلسفه تاریخ

صفحات کتاب : 359

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

دریافت این اثر

کتاب الکترونیکی 6,000 تومان

خرید نسخه چاپی

خلاصه اثر

این کتاب یک مجموعه چهار جلدی است و در اصل، درس های استاد شهید مطهری پیرامون «فلسفه تاریخ» بوده است که در سال های 1355 تا 1357 (تا زمان آغاز انقلاب اسلامی) در جمع برخی از شاگردان دانشگاهی استاد و در منزل ایشان ایراد می شده است.

روش درس به این صورت بوده است که کتابی در موضوع مذکور معرفی می شده و دانشجویان به ترتیب روی فصول مختلف آن کتاب کنفرانس می داده اند و استاد شهید در ضمن کنفرانس افراد و یا پس از آن، مطالبی را بیان می کرده اند.

از جمله کتاب هایی که در این جلسات مورد نقد و بررسی قرار گرفته می توان به این کتاب ها اشاره نمود:
«لذات فلسفه» اثر ویل دورانت،
«تاریخ چیست؟» اثر ای. اچ.کار،
«مارکس و مارکسیسم» اثر آندره پی یتر.

در جلد چهارم، فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب الکترونیکی

6,000 تومان

حجم : 1.5 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 341

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

مقدمه
بررسی نظریه تکامل تاریخی
نقش انسان در تکامل تاریخ
نظریه «اقتصاد، قوه محرکه تاریخ»
نقد این نظریه
نظریه فطرت
پاسخ به یک فرضیه
شناخت تاریخ
مفتاح فهم تاریخ
امتیاز آیت اللّه بروجردی
آیا کار سبب تکامل زیستی است؟
سخن بوعلی
تکامل ابزار تولید معلول تکامل انسان است نه برعکس
غرایز اصیل انسان
تولید
پایگاه مستقل فکری انسان
تولید
ایدئولوژی و جهان بینی
کار تبلیغاتی غیر از کار علمی است
نقش تبلیغ
پیدایش مذهب
تولید
تعریف تکامل
تکامل حقیقی و تکامل مجازی
چند مثال
جامعه وحدت واقعی دارد
چگونگی انتقال دوره ها
ایراد اول
ایراد دوم
ایراد سوم
دوره اشتراک اولیه، دوره برده داری، دوره فئودالیسم
اجتماعی یا انفرادی بودن انسان
آیا انسان بالطبع اجتماعی است؟
نظریه صحیح
غریزه چیست؟
تکامل اجتماعی انسان
«فصل ممیّز» انسان چیست؟
انسان، موجودی ابزارساز
نقد این نظریه
رابطه این نظریه با نظریه تبدل انواع
آیا شعور انسان بر ابزارسازی او مقدم است یا برعکس؟
اهمیت سر انگشتان دست انسان
خلاصه
مثال به سخن گفتن
راز تکامل جامعه انسان
توجیه دیگر و نقد آن
زندگی اشتراکی
ملاکهای زندگی اشتراکی
1- تولید جمعی
2- ساده بودن ابزار تولید
3- نبودن محصول اضافی
کاهش عواطف انسانی در اثر پیشرفت تمدن
سوسیالیسم اسلامی
علت جنگ در دوره اشتراک اولیه چه بوده؟
در دوره اشتراک اولیه چه تضادی بوده؟!
دوره اشتراک اولیه و دولت
دوره اشتراک اولیه و خانواده
انتقال به دوره برده داری
فرضیه و نه وقایع تاریخی
مفهوم اعتبار
میراث خواهی ظلّ السلطان
فرضیه ما
حس استخدام
انتقال به دوره برده داری
انواع زندگی اشتراکی
در دوره اشتراک اولیه تضاد طبقاتی نبوده است
دوره برده داری
ریشه های برده داری
تناقض
ساده بودن ابزار ملاک اشتراک نیست
ایرادها
انکار دولت در دوره اشتراک اولیه
بیان علمی
پیدایش دولت
دو نظریه مخالف
دولتهای دموکرات
دیکتاتوری پرولتاریا
ایرادها
مسئله بردگی در اسلام
دولت در کمونیسم نهایی
سخن خوارج
پیدایش مذهب
نظریات درباره علت پیدایش مذهب
1- تثبیت امتیازات طبقاتی
2- جهل
3- ترس
نقد این نظریات
نفی خلقت عالم از راه قدیم بودن ماده
رد این نظریه:
1- از جنبه حکمت الهی
مثال
2- از جنبه علم
تحلیل گرایش بشر به توحید
دو تناقض
انتقال از دوره بردگی به دوره فئودالیسم
دلگرم نبودن برده به کار
خصوصیات دوره فئودالیسم
1- رابطه سرواژی میان مالک زمین و کشاورز
2- نظام ملوک الطوایفی
ریشه نظام ملوک الطوایفی
انتقال به دوره بورژوازی
یک نمونه
سرمایه داری
سرمایه داری
انقلاب صنعتی
نظریات درباره وجه تمایز ماشین
تغییر کمّی و تغییر ماهوی
نظریه اول: ماهیت ابزارها تغییر نکرده
نظریه دوم: اختلاف در نیروی محرک است
نظریه سوم: ماشین تفاوت ماهوی دارد
ابعاد تکامل اجتماعی انسان
آثار منفی تکامل جامعه از نظر تقسیم کار
سخن توین بی
تئوری وحشتناک
خصوصیت طبقه پرولتر
مسئله فروش نیروی کار
سرمایه داری
ارزش اضافی
سلب مالکیت خصوصی ماشین
مسئله ماشین از نظر عدالت
حل بحرانهای ده ساله
ارزش
نظریه عرضه و تقاضا
کار تاجر
سرمایه داری
کالا
ریشه ارزش
فرق میان مالیّت و ملکیّت در فقه اسلامی
شرایط مالیّت یا ارزش مبادله:
1- ارزش استعمال یا مفید بودن
2- رایگان نبودن
3- قابل اختصاص بودن
نظریه عرضه و تقاضا
نظریه کار
ایرادهای این نظریه
سرمایه داری: امپریالیسم
پیدایش کارتلها
سندیکا
تراست
ایجاد انحصار در مواد خام و تأسیس بانک
جنگ میان امپریالیستها
داستان عبید زاکانی
نقش آگاهیهای مردم
سوسیالیسم
سوسیالیسم
تعاریف سوسیالیسم
دو نظریه درباره ریشه احساس «من» و «ما»
تعریف چهارم
سوسیالیسم علمی
سوسیالیسم عرفانی
توجه اسلام به هر دو جهت
سوسیالیسم واقعی
سخن غزالی
پدر و مادر سوسیالیسم علمی
سوسیالیسم
تولید برای قدرت ملی
ارکان سوسیالیسم
راه وصول به سوسیالیسم
جبر تاریخ و مسئله آزادی و اختیار
سوسیالیسم تخیلی
نظریه ما
اصل عدالت و اصل وحدت
سوسیالیسم، یک امر اختیاری
سوسیالیسم
مالکیت اجتماعی
مارکس و دموکراسی
اصول تئوری مارکس
دموکراسی در گذشته
سوسیالیسم به مقوله فرهنگ بستگی دارد نه اقتصاد
فهرستها
فهرست آیات قرآن کریم
فهرست احادیث
فهرست اشعار فارسی
فهرست اسامی اشخاص
فهرست اسامی کتب، مقالات و نشریات

محصولات مشابه

بیشتر