× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
7 نفر

خلاصه کتاب ساختن برای ماندن

برچسب ها:

خلاصه اثر

کتاب ساختن برای ماندن، دستاوردهای یک پژوهش در صدها شرکت مورد بررسی را تشریح می کند. این پژوهش معتبر به مقایسه شرکت های آرمانی با دیگر شرکت ها پرداخته است . مقایسه شرکت ها یی که مدیران و کارکنان آنها ساخته اند که بماند، با شرکت هایی که شاید تلا ش هایشان تنها تلاشی مذبوحانه بوده است. کتاب با پژوهش در شرح حال شرکت های آرمانی دوازده “باور عمومی “ را به چالش می گیرد .سودمندی های کتابی را که در دست دارید می توان به شرح زیر خلاصه کرد:١- نمونه ای از یک طرح پژوهشی کامل. ٢- نمونه ای است از یک طرح تطبیقی در یک مورد خاص. ٣- بازتابی است از بینش و نگرش شرکت های موفق و ماندگار.٤- آثار و پیامد توجه به نیروی انسانی شاغل.

کتاب دیجیتال (صوت و متن)

رایگان

حجم : 326.5 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 33

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان فراکتاب را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه اندروید

فهرست

کلیات
فصل یکم( بهترین بهترین ها)
دوازده افسانه بی اعتبار
فصل دوم (ساعت سازی، نه ساعت گویی)
فصل 3 (آنچه از سود مهم تر است)
مرامنامه شرکت جانسن اند جانسن
اصول ارزشی:
هدف غایی:
فصل چهارم (حفظ جهان بینی/ مداومت در پیشرفت)
حفظ جهان بینی و شوق به پیشرفت
فصل 5 (هدف های بلندپروازنه)
نکات اساسی برای تعیین هدفهای جسورانه برای سازمان
فصل ششم (فرهنگ های شبه دینی)
رهنمود کارکنان نورداشتروم
ضوابط نورداشتروم:
محدودیت در جهان بینی/ آزادی در عمل
فصل هفتم (انتخاب شایسته)
پیامی برای مدیران عامل، مدیران، و کارآفرینان
فصل هشتم (مدیریت درون زا)
فصل نهم (پیشرفت، حد و مرز ندارد)
فصل دهم (پایان آغاز)
فصل یازدهم (انتخاب آرمان)
اصول ارزشی