بازدید 131
راهکارهای قطعی برای افزایش تمرکز

اخرین مطالب

پر بحث ترین ها

4 ماه پیش
علی

راهکارهای قطعی برای افزایش تمرکز

افزایش تمرکز یعنی اینکه فرد بتواند توانایی توجه و اراده‌‌اش را در همسو کردن و کنترلِ توجه خود را تقویت کند. تمرکز چیست؟ تمرکز یعنی تواناییِ متمرکز کردن ذهن بر روی یک موضوع، شیء یا ادامه مطلب