سخنی با ناشرین/ نویسندگان گرامی

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

چه شرافتی و چه فخری بالاتر و برتر از این برای نویسنده که خداوند عالی اعلی به قلم نویسنده و آن چه می نویسد سوگند یاد کند و رسولش (ص) که قطب عالم امکان و کل عقل و عقل کل است حفظ علم و فرهنگ و تمدن را مقید به نوشتن بداند.

دنیای بدون کلمات، بدون نوشتن، دنیای بدون کتاب و آموزش، دنیای بدون خواندن و نوشتن، دنیای بدون گذشته و آینده و به دور از هرگونه تمدن را تداعی می کند و این همه نقش حیاتی نوشتن و کتابت را روشنتر می کند. رسالت ما در فراکتاب ارج نهادن به کتاب و کتابخوانی است.

و ما در راستای اعتلای فرهنگ جامعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی و ارائه محتوای غنی در فراکتاب از همکاری با تمام نویسندگان گرامی و ناشرین عزیز استقبال می کنیم و مشتاقانه چشم انتظار این ارتباط هستیم.

راه های ارتباط با فراکتاب:

برای ارتباط با فراکتاب در قسمت تماس با ما با ذکر شماره تماس مستقیم، پیام ارسال بفرمایید

یا برای ارتباط در واتساپ کلیک بفرمایید

ورود به پنل ناشران