پویش کتابخوانی

15 تخفیف
کتاب روزهای فاطمه (ع‍ل‍ی‍ه‍ا س‍لام) - نویسنده: علی صفایی حائری (ع.ص) - ناشر: لیله القدر

روزهای فاطمه (ع‍ل‍ی‍ه‍ا س‍لام)

معرفی کتاب روزهای فاطمه کتاب روزهای فاطمه به قلم علی صفائی حائری شرحی است بر خطبهٔ فدک حضرت زهرا (س). شرح خطبه فدک حضرت فاطمه (س) در مسجد مدینه روزهای فاطمه(س) دست نوشته...

پویش کتابخوانی

وبلاگ فراکتاب