15 تخفیف
 بهار رویش - نویسنده: علی صفایی حائری (ع.ص) - ناشر: لیله القدر

بهار رویش

ماه رمضان، ماه عاشقی هاست. ماه خداست. ماه آسمانی شدن است. کتاب بهار رویش با زبانی عارفانه مروری بر دعای ورود و وداع ماه رمضان می نماید. گزیده‌ای از کتاب بهار رویش در ماه...