کتاب خوابی به رنگ فراموشی pdf

روایتی داستانی از زندگی شهید مفتح (قهرمانان انقلاب ۲)

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,550

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
«خوابی به رنگ فراموشی» توسط عزت الله الوندی نوشته شده است. نویسنده در این کتاب زندگی شهید مفتح را از زبان عامل ترور وی و از روی پرونده اش در زندان ساواک روایت کرده است.
صفحات کتاب :
83
کنگره :
‫‬‮‭DSR1533/5 /م7‫‭‮الف‬7 1388‮‮
دیویی :
‫‬‭955/0824092‭‬
کتابشناسی ملی :
1508726
شابک :
978-964-506-580-3
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1993-9

کتاب های مشابه خوابی به رنگ فراموشی