امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 26,000
خرید چاپی
87,000
15%
ت 73,950
نظر شما چیست؟
زمان علی، هدف علی،حکومت علی و شکل و روش حکومت علی(ع)یک بحث است و مشکلاتی که علی در رابطه با مردم دارد بحث دیگری است.آن بحث در مناسبت های گوناگون مورد گفتگو قرارگرفته است و این بحث،بحث اصلی در این گفتگوهاست که از دریچه و منظری به آن نگاه می کنیم که ضمن طرح آن،مشکل خودمان شناسایی و حل شود.در فصل های بعد به خصلت های یارانی که علی برآن ها تکیه دارد اشاره می شود و فصل سوم را به بررسی مشکلاتی که برای حکومت دینی در فرض ضعف ها و بدعت ها ویا درفرض انحراف ها شگل می گیرد اشاره خواهیم کرد یعنی در فرض حکومت غیرمعصوم آن جا که ابوبکر و عمر و عثمان حکومت تشکیل می دهند یا آنجا که علماء تشکیل حکومت می دهند چه مشکلاتی پیدا می شود و درکنار این مشکلات چه باید کرد؟
صفحات کتاب :
71
کنگره :
‫‭BP231‫‬‭‫‭/ص63م5 1388
دیویی :
‫‭297/4832
کتابشناسی ملی :
1878124
شابک :
978-964-7803-47-2
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه مشکلات حکومت دینی