کتاب درسهایی از قرآن : انتخابات ، حق شهروندی ، تکلیف دینی

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
ما در همه شرایط و همیشه باید از خدا بخواهیم در انتخاب درست انتخاب کنیم. منتهی توجه نداریم که هر روز از خدا می‌خواهیم. همه مسلمان‌ها واجب است در نماز بگویند: «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ» (فاتحه/6) یعنی خدایا در انتخابم راه مستقیم را انتخاب کنم. کج نروم. جالب این است که همه دعاها مستحب است و یک دعای واجب داریم. این خیلی مهم است. همه دعاها مستحب است. یک دعای واجب داریم «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ» است. با ایشان ازدواج کنم یا نه؟ «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ». این شغل یا آن شغل؟ «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ». این کلمه را بگویم یا نگویم؟ «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ»( برگرفته از درسهایی از قرآن در تاریخ 92/3/23)...
صفحات کتاب :
11

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن : انتخابات ، حق شهروندی ، تکلیف دینی