امتیاز
5 / 3.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,500
نظر شما چیست؟
در مجموعه داستان موفقیت شرکت ها به بیان استراتژی ها و چالش های موفق ترین شرکت های دنیا پرداخته شده است. در این جلد5 به معرفی شرکت فورد فایرستون ،ری بوک،نایک وی نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته خواهد شد.
صفحات کتاب :
23

کتاب های مشابه داستان موفقیت شرکت ها 5