کتاب من دیگر ما pdf جلد 12+چاپی

دختران و همسری و شغل ناب مادری (جایگاه همسری و مادری در تربیت فرزندان)

امتیاز
5 / 3.4
مشاهده نمونه
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
52,000
خرید
115,000
10%
103,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

من دیگر ما جلد دوازدهم دختران و همسری و شغل ناب مادری، خود را موظّف می داند به تبیین جایگاه همسری و مادری و رابطۀ آن با تربیت دختران بپردازد. این کتاب کتابی دیگر از محسن عباسی‌ولدی است.

درباره کتاب من دیگر ما جلد دوازدهم

دخترم را چگونه می خواهم!؟! آرزوهایم برایش چیست؟ نقش من والدین در چگونه بودن دخترم چیست؟ اینها و خیلی سوالات دیگر که ذهن همه پدر و مادرها برای آینده فرزندانشان وجود دارد! با خواندن این کتاب، مسیر تربیتی برای مخاطب روشن می شود که شاید کمتر به آن اندیشیده باشد. در بخشی از کتاب نویسنده این گونه می آورد: دختری را با ویژگی هایی که می گویم، تصوّر کنید و پس از آن به سؤالی که می پرسم، جواب دهید: _ به ازدواج فکر نمی کند؛ ولی نیاز غریزه را احساس می کند؛ _ به مادر شدن فکر نمی کند؛ ولی به فکر پاسخ گفتن به نیاز غریزی است؛ _ ازدواجِ به هنگام از نگاه او، یعنی ازدواج کردن سال ها بعد از احساس نیاز غریزی؛ _ مادر شدنِ به هنگام از نگاه او، یعنی بچّه دار شدن سال ها بعد از ازدواج؛ _ نه همسری برای او تقدّس دارد و نه مادری.

سؤال: این دختر با چه انگیزه ای باید از زمان آغاز نیاز غریزی تا زمان ازدواج و مادر شدن، خویشتن داری کند؟ او یا باید ایمانی مریم وار داشته باشد، یا به طریقی نیازش را سرکوب کند. فکر می کنید این دو راه از سوی چند نفر انتخاب می شود؟

وقتی دختران یک جامعه، همسری کردن و مادری کردن را در اولویت زندگی خویش قرار ندهند و مقدّس نشمرند، لازم نیست آنها را به فساد دعوت کرد. سیر طبیعی جامعه ای که این تفکّر در آن جریان دارد، به سوی فساد خواهد رفت. تردید نکنید که حذف دغدغه مادری و همسری، بیشتر از دعوت مستقیم به فساد، در فاسد کردن دختران یک جامعه اثر دارد. اصاً اگر هم بناست دختران را به فساد دعوت کنند، قبل از آن، باید ضرورت و تقدّس همسری را از ذهن آنها پاک کنند.

معرفی کتاب من دیگر ما جلد 12

باید تکلیف خودمان را با آینده فرزندمان مشخص کنیم. کدام آینده را برای او سعادت و خوشبختی می دانیم و نام کدام عاقبت را شقاوت و بدبختی می‌گذاریم؟ نگاه ما به خوشبختی و بدبختی فرزندانمان، به شدت در تلاش های ما برای تربیت فرزندانمان تأثیرگذار است.این نگاه، در نوع گفتار و رفتار ما با فرزندانمان هم اثر گذاشته و باور آنها را نسبت به خوشبختی و بدبختی تغییر می‌دهد. پدر و مادر موفق، کسانی هستند که خوشبختی و بدبختی را در چیزی جز بندگی خدا جستجو نکرده اند و همین باور را در جان فرزندانشان جاری می کنند. اگر چه اصل بندگی خدا، جنسیت بردار نیست، ولی بدون تردید مصداق های بندگی برای زن و مرد، تفاوت هایی دارد که قابل انکار نیست. ما برای بندگی دخترانمان چه مصداق هایی را در نظر گرفته‌ایم؟ مادری و همسری در رساندن دخترانمان به هدف آفرینش ، چه نقشی دارند؟ پاسخ این پرسش از حیاتی ترین پاسخ ها در مسیر تربیت دختران است.

همیشه دختران بخاطر نقش های مهمی که در جامعه ایفا می کنند مثل نقش مادری و همسری، مورد توجه مباحثی چون جامعه شناسی، اخلاق، جرم شناسی، تربیت فرزند و خیلی از مباحث دیگر بوده اند. محسن عباسی ولدی کارشناس حوزه خانواده در کتابش دختران و همسری و شغل ناب مادری به نقش دختران و مادران در تربیت نسل و جامعه می پردازد. به عقیده نویسنده روحیه بندگی و سرسپردگی به اوامر الهی محور تربیت و زندگی خانواده است و همین است که نسلی پاک و آراسته تربیت می کند.

بخشی از متن کتاب من دیگر ما جلد دوازدهم می‌خواهم برگردم به بحث زندگی و بندگی و دوست دارم باز هم پای درس دو حدیث زیبایی بنشینیم که خواندیم. اسماء، نمایندۀ زنان بود و فاطمه(علیها السلام) برترین زن عالم. در حدیث تقسیم کار، پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) تقسیم کنندۀ کارها میان امیر مؤمنان علی(علیه السلام). دخترشان حضرت زهرا(علیها السلام) بودند و در حدیث اسماء، ایشان در بارۀ کارهایی که زنان انجام می‌دهند، قضاوت کردند. آن تقسیم کار، دقیقاً در راستای این قضاوت بود. یعنی: چه فاطمه باشی و چه اسماء، مسیر بندگی، یکی است.

چرا این قدر فاصله میان نگاه ما و نگاه دین وجود دارد؟ روضۀ این فاصله را کجا بخوانیم و گریه کنیم؟ باید نگاه دختران به آیندۀ خویش، نگاهی همراه با ایمان باشد. آنها باید فارغ از نگاه تبلیغاتی و زن فریب (بخوانید زن ستیز)، تصویری از آینده بسازند که در آن، بندگی سرلوحۀ همۀ کارها باشد. برای تغییر این تصویر باید نظام محاسباتی خود و دخترانمان، بر اساس آنچه دین گفته است، تغییر کند. مشکل، از نظام محاسباتیِ به هم ریخته است. شاید هنوز هم بسیاری از مادران، به کار در خانه اعتقاد داشته باشند؛ امّا میزان ارزشی که این کار در نظام محاسباتی آنها دارد، با آنچه در نظام محاسباتی دین آمده است، تفاوت زیادی دارد. به همین دلیل هم مسیر تربیتی ما با میزان اعتقادی که به کار زن در خانه داریم، به سمت و سویی که دین مشخّص کرده، هدایت نمیشود.

کتاب من دیگر ما جلد دوازدهم pdf

دانلود کتاب من دیگر ما جلد دوازدهم در فراکتاب امکان پذیر است و می توانید پس از خرید کتاب من دیگر ما جلد ۱۲ آن را در نرم افزار فراکتاب مطالعه نمایید.

خلاصه کتاب من دیگر ما جلد دوازدهم: دختران و همسری و شغل ناب مادری

موضوع این کتاب، «زن؛ خانه داری یا اشتغال» است. میان مطالب این کتاب و کتاب «آسمانی نشان! آسمانی بمان»، اشتراکاتی وجود دارد؛ امّا این اشتراکات، حدّ اقلی اند و هر کدام از این دو، از منظر جداگانه ای به مقولۀ مادری و همسری نگاه کرده اند. این کتاب، با رویکرد دخترانه وارد موضوع شده و آن را مقدّمه ای قرار داده برای کتاب سیزدهم که موضوعش، راهکارهای آماده کردن دختران برای قرار گرفتن در جایگاه همسری و مادری است.

بخش اوّل این کتاب، «زن بودن زن، اگر فراموش شود...» نام دارد. در این بخش، توجّه شما را به هویّت زنانگی، جلب کرده و نقش این هویّت را در پیمودن مسیر بندگی بررسی کرده است. خانه داری و همسری، موضوعی است که در این بخش، بررسی و نظام محاسباتی دین در این باره معرّفی شده است.

«نور مَهِ مادری که خاموش شود...» نام بخش دوم این کتاب است که در آن، مسئلۀ مادری و نسبت آن با جایگاه زن در عالم آفرینش، بررسی شده است.

بخش سوم به بحث ضرورت و تقدّس مادری و همسری پرداخته است. این بخش که «دنیا اگر از مِهر تو منقوش شود...» نام دارد، از چهار فصل تشکیل شده است. فصل اوّل به نقش مادری و همسری در سامت اخاقی جامعه پرداخته است. در فصل دوم این بخش هم از این سخن گفته ایم که اگر جایگاه مادری و همسری در نگاه مردان یک جامعه، تقدّس نداشته باشد، چه بایی بر سر آن جامعه خواهد آمد. فصل سوم این بخش، به ما می گوید که اگر تقدّس مادری و همسری زدوده شود، زنان جامعه به صورت افراطی به ظاهر خویش پرداخته و آن را محور شخصیت خویش قرار می دهند. در فصل چهارم هم از تقیّدات اخلاقی زنان و رابطۀ آن، با تقدّس مادری و همسری سخن گفته است.

بخش چهارم این کتاب که از سه فصل تشکیل شده، «هرگز نکند تَنَت لجن پوش شود... » نام گرفته است و وظیفۀ خود را پاسخگویی به این سؤال می داند: چرا در غرب، مادری و همسری، تقدّسشان را از دست داده اند؟ یکی از اصلی ترین ابزارهای تخریب مادری و همسری، رسانه هایی هستند که بوق هوا و هوسِ انسان زمینی شده اند. وقتی «مادری» قداست خود را از دست می دهد، فرزندان هم سرپناه خود را از دست می دهند. این جاست که مهد کودک ها جای گزین آغوش مادر می شوند. بخش پنجم، «از وصف تو، آسمان که مدهوش شود...» نام دارد. این بخش، عهده دار تبیین جایگاه مادری در معارف دینی است.

بخش پنجم، از چهار فصل تشکیل شده است. در فصل اوّل، از زوایای مختلف به تفسیر معنوی مادری از نگاه دین پرداخته است. حقّی که از مادر بر عهدۀ ما گذاشته شده، نشان از جایگاه معنوی مادر در عالم خلقت دارد. در بارۀ حقوق مادر از نگاه دین، در فصل دوم این بخش سخن گفته است. در فصل سوم، امروز و آیندۀ غرب را با اتّکا به معارف دینی بررسی و نقشۀ پیاده شدۀ شیطان در غرب را بیان کرده است. با مطالعۀ این فصل، آشکار می شود که دلیل موفّقیت غرب در پیاده کردن نقشۀ شیطانی خویش، غافل کردن انسان ها از حقیقت معنوی عالم و جایگاه قدسی مادر بوده است.

برشی از متن کتاب من دیگر ما جلد دوازدهم

مسائل مطرح شده در بارۀ زن، یکی از موضوعات پُرچالش در بحث های علمی بوده و هست. از نگاه بنده، بسیاری از این چالش ها به جهت استقالی است که انسان در برابر خدا اعام کرده است. اگر خدا را خالق، مالک و مدبّر خویش بدانیم، می بینیم این پیچیدگی ها کاف سر در گمی نیست که نشود آن را با سرانگشت بندگی باز کرد. آیا باور کرده ایم جز بندگی، هیچ هدف دیگری برای زندگی قابل ترسیم نیست؟ چه قدر با این اعتقاد، زندگی می کنیم؟ این اعتقاد را چه اندازه در فرزندانمان نهادینه کرده ایم؟ پدر و مادر موفّق، کسانی هستند که خوش بختی و بدبختی را در چیزی جز بندگی جستجو نکرده اند و همین باور را در جان فرزندانشان جاری می کنند.

در مسیر تربیتی بسیاری از والدین، انحراف از همین نقطه آغاز می شود: فراموش کردن هدف زندگی. اگر چه اصل بندگی، جنسیت بردار نیست، ولی بدون تردید مصداق های بندگی برای زن و مرد، تفاوت هایی دارد که قابل انکار نیست. ما برای بندگی دخترانمان چه مصداق هایی را در نظر گرفته ایم؟ پاسخ این پرسش از حیاتی ترین پاسخ ها در مسیر تربیت دختران است.

کتاب سیزدهم من دیگر ما

کتاب دختران و همسری و شغل ناب مادری زمینه ای برای کتاب دختران آسمانی و سفیران مهربانی با موضوع راهکارهای آماده کردن دختران برای ایفای نقش مادری و همسری است.

تربیتکده آئین فطرت

تربیت کده آئین فطرت وابسته به انتشارات آئین فطرت، در عرصه تربیت برنامه های متنوعی برگزار می کند، مدرس دوره ها استاد عباسی ولدی می باشند.

تربیتکده آئین فطرت چله مادری

تربیت کده آئین فطرت وابسته به انتشارات آئین فطرت، در عرصه تربیت برنامه های متنوعی برگزار می کند و چله مادری یکی از آنهاست و از برنامه های امروز این تربیت کده میتوان به چله عاشقانه با خدا با عنوان قصه من و خدا اشاره کرد.

کتاب صوتی من دیگر ما جلد دوازدهم

دانلود رایگان کتاب صوتی من دیگر ما امکان پذیر نیست. این کتاب ها نسخه صوتی ندارند.

من دیگر ما جلد دوازدهم | دختران و همسری و شغل ناب مادری

مشخصات کتاب من دیگر ما جلد دوازدهم را در جدول ذیل ببینید.

مشخصات
ناشر: آیین فطرت
نویسنده: محسن عباسی ولدی
زبان: فارسی
تعداد صفحه: 255
موضوع: تربیت فرزندان دختر
قالب:
pdf اختصاصی و چاپی با تخفیف ویژه

 

صفحات کتاب :
255
کنگره :
‏‫‭BP۲۵۳/۴
دیویی :
297/644
کتابشناسی ملی :
8809323
شابک :
9786008031772
سال نشر :
1401

کتاب های مشابه من دیگر ما جلد دوازدهم