نظر شما چیست؟

معرفی کتاب زلال عترت در بیکرانه قرآن

کتاب زلال عترت در بیکرانه قرآن اثر جعفر سبحانی با ترجمه جواد سالمی توسط انتشارات موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام منتشر شده است.

ویژگی اصلی کتاب زلال عترت در بیکرانه قرآن قدرت برجسته شبهه زدایی و بستن راه هر نوع ابهام و تردید فراسوی شبهه افکنان و تردید آفرینان است.

بخشی از متن کتاب زلال عترت در بیکرانه قرآن

لفظ «اهل بیت » دو بار در قرآن کریم تکرار شده است؛ یک بار خداوند در سوره هود از زبان فرشته ها نقل می کند:

(فرشته ها) گفتند: آیا از کار خدا در شگفتی؟ درحالی که رحمت خداوند و برکت های او بر شما خانواده است؟ همانا او ستوده صفات و ستوده افعال و صاحب کرم عمیم و جلال گسترده است.

و بار دوم خداوند در سوره احزاب می فرماید: و باوقار در خانه خود بمانید و (در میان مردم) همانند ظهور (زن ها) در دوران جاهلیت نخستین (با آرایش و زینت بدون رعایت حجاب) نمایان نشوید و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و از خدا (در احکام شریعت) و از رسول او (در فرمان ولایی او) اطاعت کنید .جز این نیست که خداوند(به اراده تکوینی خاص) می خواهد از شما اهل بیت (پیامبر) هرگونه پلیدی(در عقاید و اخلاق و اعمال) را بزداید و شما را در همه ابعاد پاکی پاکیزه گرداند.

صفحات کتاب :
159
کنگره :
BP۳۶‬‏‫‬‮‭‭/س۱۵‮الف‬۸۷۰۴۱ ۱۳۹۲
دیویی :
۲۹۷/۹۵
کتابشناسی ملی :
3318436
شابک :
978-600-6462-01-1‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه زلال عترت در بیکرانه قرآن