امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,900
نظر شما چیست؟
‌‌روان‌شناسان به کمک آمار ثابت کرده‌اند که ترک هرگونه اعتیاد ازجمله ترک سیگار با زور و فشار بی‌ نتیجه و یا بسیار کم‌ نتیجه است. آن‌ها به جای استفاده از زور و فشار 1- اطلاعات و آگاهی فرد سیگاری به ضرر و زیان‌ های ناشی از استعمال سیگار را افزایش دهیم. 2- سود و منافع حاصل از ترک سیگار را نشان دهیم. چرا؟ برای این که انسان‌ ها دوست دارند خود را از درد، رنج، عذاب و بیماری‌ ها دور سازند و شادی، لذت و سلامتی خود را افزایش دهند. نتیجه‌ی آگاهی و آزادی بخشیدن به فرد سیگاری، اقدامی مثبت و سازنده است و به فرد سیگاری کمک می‌کند درعمل به ترک سیگار موفق گردد.
صفحات کتاب :
137

کتاب های مشابه ترک آسان و سریع سیگار