امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
چاپی:
0.0
خرید چاپی
57,000
20%
ت 45,600
نظر شما چیست؟
کتاب آرامش نوشته آلن دوباتن کتابی در حوضه روانشناسی که به طور مفصل به ریشه اضطراب ها،عصبانیت ها و دلهره هایی که در زندگی روزمره نقش پرنگی از خود نشان میدهند می پردازد.از از مهارت هایی کنترل این آسیب ها صحبت میکند و معقتد است این آسیب ها کاملا از عدم شناخت این مهارت ها نشات میگیرد.مهارت هایی که در زندگی ما با وجود اهمیت فراوان و کاربرد کلیدی آنها در زندگی روزمره نادیده گرفته میشوند.یکی از آنها توانایی حفظ آرامش است.بسیاری از تصمیمات بد و هیجانی ما و عکس العمل های نا بجا و نا مناسب ما نتیجه نبود آرامش در درون ماست. اما خوشبختانه این قدرت حفظ آرامش قابل ارتقا و تقویت میباشد که بسیار جای خوشحالی دارد. ما لازم نیست که اکنون در آنجا باشیم: پاسخ های ما به چالش های روزمره می تواند به طرز چشمگیری تغییر کند. ما می توانیم خود را در حفظ ارامش در زندگی تقویت کنیم.اما این آرامش نه از طریق تنفس تقویت میشود نه با نوشیدن چایی در طول روز بلکه با تفکر تقویت میشود. این کتابی است که با صبر و شکیبایی دلایل بزرگترین استرسهایمان را باز می کند و توجیهی از استدلال های بسیار قانع کننده ، زیبا و بعضا کاملا طنز را برای ما رقم می زند که می توانیم در برابر وحشت و خشم از خود دفاع کنیم.کتاب در فصل های زیر ارائه شده است:مقدمه1: روابط - یک. انتظارات عاشقانه / دو. بی قدر بودن امور خانوادگی / سه. آشفتگی های رابطه ی جنسی / چهار. ضعف قدرت2: افراد دیگر - یک. آسیب ناخواسته / دو. در دفاع از آموزش / سه. در دفاع از ادب / چهار. در باب تشریفات اداری3: کار - یک. سرمایه داری / دو. بلندپروازی / سه. شکیبایی / چهار. همکاران4: سرچشمه های آرامش - یک. نگاه / دو. صدا / سه. مکان / چهار. زمان / پنج. لمسنتیجه گیری - زندگی آرام
بیشتر
صفحات کتاب :
144
شابک :
9786226672269
سال نشر :
1400

کتاب های مشابه آرامش

با موفقیت اضافه شد
0