امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
30,000
نظر شما چیست؟
کشورها همواره شاهد رخدادها و حوادثی بوده اند که حافظه تاریخی ملت ها را تشکیل می دهد و آگاهی به آنها می تواند از تکرار اشتباهات جلوگیری کند و چراغ راهی برای آینده باشد، جنگ دوم جهانی که بیشتر نقاط جهان را در لهیب آتش و خون فرو برد، کشور ما را نیز بی نصیب نگذاشت. اما آنچه در این کتاب مورد توجه قرار گرفته آشوب و غائله ای بود که در گوشه ای از ایران با ادعای استقلال آذربایجان و در واقع وابستگی آن به اتحاد جماهیر شوروی برپا شد و جوانان بسیاری را با رنج ها و مصائب زیادی روبه رو کرد.
نویسنده کتاب یکی از جوانانی بوده است که فریب ادعاهای دروغین پیشه وری و کارگزاران خودفروخته او را خوردند و سال های دهشتناک و سراسر رنج و محنت را به دور از وطن و خانواده خود در اتحاد جماهیر شوروی به سر بردند.
این کتاب در واقع «زندگینامه خودنوشت» اسد مستوفی است که وقایع و تحولات آن از روز سوم شهریور و ورود نیروهای شوروی به شمال ایران و استان آذربایجان آغاز می شود.
این کتاب شرح رنج ها و مصیبت هایی است که فراریان فرقه آذربایجان پس از پایان جنگ جهانی دوم در اتحاد جماهیر شوروی با آن ها روبه رو بوده اند، زیرا حاکمان شوروی با این فراریان همانند اسرای جنگی رفتار می کردند...
صفحات کتاب :
184
کنگره :
‏‫‬‭DSR1528/5/م5آ3 1380
دیویی :
955/0824092
کتابشناسی ملی :
‭م‌79-24273
شابک :
964-472-318-x
سال نشر :
1380

کتاب های مشابه مویه های غریبانه