نظر شما چیست؟
در این کتاب که بصورت نمایشنامه نوشته شده است داستان زنی به نام نازنین است که قصد خودکشی دارد و میخواهد خود را از بالای یک آپارتمان بلند پرت کند . نازنین بچه دار نمیشود و همسرش او را از خانه بیرون کرده است .نازنین از همه جا بریده و از همه دلگیراست و احساس می کند وجودش برای کسی اهمیت ندارد . در این میان مردی پیدا می شود که باحرفهایش او را از خودکشی منصرف می کند و به زندگی امیدوار میکند. زن در تنگنا قرار گرفته و می ترسد .
صفحات کتاب :
32
کنگره :
‫‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭PIR8184/و444‬‫‭ن8 1389
دیویی :
‫‭8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
1747319
شابک :
978-964-506-782-1
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-1448-4

کتاب های مشابه نگاتیو