کتاب درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 24

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
شیطان وسوسه می کند، نه اجبار:اگرچه شیطان وسوسه می کند، اما اراده با انسان است. قرآن چه می گوید؟ قرآن می گوید که: «یَکْسِبُونَ الْإِثْم‏»، «یَکْسِبُونَ» همان کسب و کار است. «یَکْسِبُونَ» یعنی سراغ گناه رفتی. یعنی با دست خودت بودی. اجباری نیست. چهار تا دلیل ما داریم برای اینکه ما آزاد هستیم. چهار تا دلیل فطری داریم که انسان آزاد است.1- انسان پشیمان می شود یا نه؟ همین که پشیمان می شوی دلیل بر این است که آزاد بودی. 2انتقاد هم دلیل بر این است که ما آزاد هستیم. پشیمانی، انتقاد.3- گاهی آدم شک می کند این کار را انجام بدهم، ندهم، همین که شک می کنی پیداست آزاد هستی. 4- مردم بچه شان را نزد استاد می فرستند برای ادب یا تربیت یا نه؟
صفحات کتاب :
9

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 24