امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
خرید چاپی
40,000
14%
ت 34,400
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی

کتابی که در پیش رو دارید بازنویسی کتاب گزینش تکنولوژی از دریچه‌ی بینش توحیدی است که استاد طاهرزاده در سال‌های 70- 69 در خلال تفسیر سوره یوسف(ع) مطرح نمودند و پس از پیاده‌شدن از نوار در سال 72 به صورت کتاب به‌چاپ رسید، که پس از اتمام نسخه‌های کتاب مذکور هم‌اکنون با ویرایش جدید و طرح نکات اضافی در اختیار عزیزان قرار می‌گیرد.

نکته‌ای که در کتاب گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی مورد تأکید قرار گرفته و آن را از سایر مباحث استاد در رابطه با غرب و تکنولوژی متمایز می‌کند، نقش نگاه توحیدی در گزینش تکنولوژی نوین و توجه به این نکته است که تکنولوژی نوین در جهان امروز به عنوان معبود بشرِ مدرن مدّ نظر قرار گرفته و به همین جهت او را نسبت به حقیقت محجوب کرده است.

یکی از دغدغه‌های هر انسان موحدی این است که چگونه نگاه توحیدی را باید در زندگی کاربردی کرد و از آن بهره گرفت. در این کتاب روشن می‌شود که تا انسان متوجه افق یگانه‌ی عالم هستی نشود، عموماً بر اساس امیال نفسانی خود زندگی را شکل می‌دهد و در نتیجه نمی‌تواند ضعف‌های انتخاب‌های خود را بشناسد و از هلاکت حاصل از آن رهایی یابد.

صفحات کتاب :
167
کنگره :
‫‬‭‭BP232/5‭‫‬‭‭/ط2گ4 1387
دیویی :
297/485
کتابشناسی ملی :
1580004
شابک :
978-964-2609-14-7
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی