نظر شما چیست؟
نام قهرمان جیمز، کریستوفر نیومن است که نام کوچکش به معلومات تاریخی اندکی برای شناسایی نیاز دارد و نام فامیلش خود به قدر بسنده گویاست: مرد جدید. طنز جیمز در این است که دموکراتی را از فضاهای باز و بی کران از آتلانتیک، نه برای کشف، که برای کشفی دوباره به خانه های سنگفرش و محصور و به پشت دیوارهای قطور و بلند به جست وجوی آریستوکرات هایی می برد که خود را از دنیای عادی کنار کشیده و محبوس کرده اند. نیومن دموکراتی است که با سعی و کوشش خود بزرگ شده ولی فرصت فراگیری درس هایی از تمدن را نداشته و در خلأی تاریخی به بالندگی رسیده است.
صفحات کتاب :
496
دیویی :
813/4
شابک :
9789644487460
سال نشر :
1397

کتاب های مشابه آمریکایی

با موفقیت اضافه شد
0