کتاب درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 11

امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
آن کسی که مرا خلق کرد و خوک را خلق کرد، فرمود: گوشت خوک در این معده نرود. غربی ها خوردند و ما مسلمان ها نخوردیم. گوشت خوک حرام است! نخوردیم و نخوردیم تا تقریباً 50، 60 سال پیش گفتند: که گوشت خوک کرم کدو و تَرشین تولید می کند. گفتیم خوب ما قبل از آنکه شما به این پی ببرید، دین ما گفته بود نخورید، ما هم نخوردیم. دوباره می گویند: بخورید. می گوییم: دیگر چرا؟ می گوید: در فلان درجه حرارت کرمش را می کشیم. به پیغمبر می گوییم: یا رسول الله بخوریم؟ می گوید: نه! می گوییم: آقا کرمش را کشتند. می گوید: مگر من برای کرمش گفتم. من گفتم: نخور. چه کرمش را بکشی، چه کرمش را نکشی. شما این مشکل را 50 سال است فهمیده اید. 1350 سال نفهمید. ممکن است 1350 سال دیگر هم یک آثاری معلوم شود که شما امروز نمی فهمید.

بخشی از نامه سوزمندانه و در خور تأمل حجت الاسلام والمسلمین قرائتی:
آیا می دانید بعضی ها نمی توانند قرآن بخوانند؟
بعضی به غلط می خوانند.
بعضی که می توانند درست بخوانند نمی خوانند.
و بعضی که می خوانند تدبر نمی کنند.
و بعضی به آن عمل نمی کنند.
و بعضی قرآن را محور کار خود نمی دانند و در درسها و سخنرانی ها و نوشته به قرآن اولویت نمی دهند.
و بعضی قرآن را تنها برای مهریه عروس، بالای سر مسافر، سوگند یاد کردن، کتاب استخاره و امثال آن می خواهند!!!

نام و چهره ای که برای اکثر مردم ایران شناخته شده است" حجت اسلام والمسلمین قرائتی".روحانی که هوشمندانه از ابزار خنده برای نشر مفاهیم نورانی قرآن استفاده می کند. برنامه درسهائی از قرآن تلویزیون شاید تنها برنامه ای است که توانسته از اول انقلاب تا هم اکنون مخاطبان تلویزیون را به خود جذب کند. برنامه ای که در عمر 32 ساله خود همواره از نورانیت قرآن بهره گرفته است.

صفحات کتاب :
12

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 11