امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 9,100
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب فسقل قصه های موتوری

کتاب فسقل قصه های موتوری توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. 10تا موتور سیکلتی که ردیف به ردیف کنار هم ایستاده اند تا داور سوت بزند و مسابقه را شروع کنند، شاید هنوز در ابتدای کتاب نمی دانند که نویسنده چه سرنوشتی برای هر کدامشان رقم زده است.

البته موتورسیکلت اولی که کلاه ایمنی ندارد، سرنوشتش معلوم است؛ به زمین می خورد و روحش می رود آن بالاها پیش ابرها. آنجا که یک روح موفرفری نشسته و دلش می خواهد لای ابرها تک چرخ بزند. وقتی قرار است برای موتورسیکلت ها قصه بنویسی، تخیل مرزی ندارد.

مثلاً موتورسیکلت دوم می تواند با یک موتورسیکلت آبی ازدواج کند. و سومی هم توی باتلاقی گیر کند و بعد یک آقای نویسنده نجاتش بدهد و وقتی موتورسیکلت می خواهد برود کاغذهای آقای نویسنده را بیاورد، آنقدر تند ویراژ بدهد که غش کند و بیفتد روی زمین.

چهارمی هم خودش را می زند به موش مردگی که پلیس دستش را رو می کند و سرنوشتش به زندان موتورها ختم می شود. پنجمی دلش می خواهد آنقدر بالا برود که به ماه برسد و ششمی...

در داستان«فسقل قصه های موتوری» نوشته فریبا کلهر با این موتور سیکلت های افسانه ای می شود حتی به آسمان رفت و توی چاه افتاد و به دست قورباغه جادویی نجات یافت. نویسنده در این قصه های فانتزی از ساختن قصه های عجیب نمی ترسد و آن را بخشی از جهان غریب کودکان می داند.

گزیده کتاب فسقل قصه های موتوری

بعد از توفان، آقای نویسنده رفت قدم بزند. موتورسیکلتی که هم اسمش، هم رتبه اش «سوم » بود، توی باتلاق گیر کرده بود و داشت خفه می شد. آقای نویسنده، فوری او را بیرون کشید و سوارش شد.

صفحات کتاب :
48
کنگره :
دا‬808/83‏‫‬‭ک657ف 1393
دیویی :
دا‬808/83‏‫‬‭ک657ف 1393
کتابشناسی ملی :
3394754
شابک :
‭978-600-175-698-6
سال نشر :
1393
شابک دیجیتال :
978-600-03

کتاب های مشابه فسقل قصه های موتوری

با موفقیت اضافه شد
0