کتاب آخرین لبخند pdf

گزیده‌ای از خاطرات دوران اسارت در عراق

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,000
نظر شما چیست؟
زندانیان مانند پرنده ای اسیر قفس بودند که با به یاد آوردن هوای بیرون و سیر در گذشته، روحشان را از قفس تنگ جسم خارج می کردند، تا به این وسیله روح امید را در خود زنده نگه دارند و خداوند به آن ها قدرتی داده بود تا بتوانند با این فضای دردناک و وحشیانه محیط سازگار شوند و با دعا کردن و سیر در ملکوت همه چیز را فراموش کنند.

آن ها تنها به هدف مقدس خود فکر می کردند و به دردها و تحمل آن از زاویه دیگری می نگریستند و تجارتی می کردند که رضایتمندی آن از نوع تجارت دنیایی نبود.

این داستان بر اساس رشادت ها، شجاعت و استقامت زندانیانی که در دفاع مقدس اسیر زندان استخبارات بغداد بودند نگاشته شده است.
دیویی :
‫955/0843092
کتابشناسی ملی :
1570337
شابک :
978-964-7722-76-6
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
128
کنگره :
‫DSR1629‭‬‭ /‮الف‬875آ3 1388

کتاب های مشابه آخرین لبخند