خرید و دانلود کتاب تو نگذاشتی دنیا جای بدی باشد

کتاب دیجیتال تو نگذاشتی دنیا جای بدی باشد

حجم دانلود: 379.7 کیلو بایت
توضیحات درباره کتاب

نگاهش روی میلیون ها چشمِ خیره به خود جست می زد تا شاید بتواند از دام آن همه نگاه نامحرم رها شود. درخت مقابلش جامه ای از پروانه به تن داشت و او نگران این بود که نتواند به ساحل امنِ نگاهِ پروانه ی خود برسد. چندین بار گِرد درخت به جست وجو پرداخت، اما هیچ نشانی از دنیای او نیافت.

سرانجام پس از چند ساعت، بار دیگر کنار کوله اش نشست، ناامیدانه به درختی تکیه داد و در دنیای رنگارنگ مقابلش گم شد. دقایقی به همین منوال گذشت و در حالی که مرد در افکار خود غوطه ور بود، ناگهان وقوع انفجاری وجود او را از درون به رعشه انداخت. پروانه ها به یکباره از روی درخت پریدند و همچون ترکش های بمب در فضای اطراف پخش شدند! مرد با دیدن شکوه انفجار پروانه ها کاملاً از خود بی خود شد و بی آن که لحظه ای پلک بزند، مبهوت تماشا ماند!...

این روزها با آدم ها نیستم!
دور خود پیله ای تنیده ام
از عشق!
به زودی پروانه خواهم شد
و پرواز خواهم کرد...

مشخصات کتاب
صفحات کتاب :
136
کنگره :
‏‫PIR8184‭‬ ‭/‮ل‬253‏‫‭ت9 1391
دیویی :
‭8‮فا‬8/862
کتابشناسی ملی :
3059396
شابک :
9789642439683
سال نشر :
1391
نظرات درباره کتاب تو نگذاشتی دنیا جای بدی باشد
98919****8848

کتاب جالبی بود. اسم و طرح جلد کتاب نظرم و جلب کرد. و وقتی فهمیدم این کتاب هم داستان های کوتاه داره و هم شعر، خریدمش. بعضی از شعرها و داستانها واقعا خوب بود. و به نظرم خرید خیلی خوبی بود.

پاسخ
خرید کتاب