امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
آرزوهای برباد رفته نام رمانی است دنباله دار که توسط «اونوره دو بالزاک»، نویسنده ی اهل فرانسه نوشته شده است.

بالزاک را پیشوای مکتب رئالیسم اجتماعی در ادبیات می دانند. «کمدی انسانی» نامی است که او برای مجموعه آثار خود که حدود ۹۰ رمان و داستان کوتاه می باشد برگزیده است.

توصیفات دقیق و گیرا از فضای حوادث و تحلیل نازک بینانه ی روحیات شخصیت های داستان، بالزاک را به یکی از شناخته شده ترین و تأثیر گذارترین رمان نویسان دو قرن اخیر تبدیل کرده است.

و اما «آرزوهای بر باد رفته» که از معروف ترین آثار و یکی از جالب ترین نمونه های روش او در داستان نویسی است، حماسه ی تراژیک - کمیک سلطه ی سرمایه بر ذهن و آفریده های معنوی بشر می باشد. تبدیل ادبیات به کالا، درون مایه ی این رمان بوده که بالزاک این فرایند تبدیل ادبیات به کالا را با تمامی ابعاد و جوانبش ترسیم می کند.
صفحات کتاب :
748
کنگره :
PQ2189‏‫‬‭/آ4 1395
دیویی :
‏‫‬‭‬‭843/7
کتابشناسی ملی :
3275771
شابک :
‬‬‏‫‭‭‭‭978-964-448-584-8‬‬‬
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه آرزوهای بر باد رفته