امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,000
نظر شما چیست؟
گستردگی و تنوع رخدادهای منجر به عملیات اطفای حریق و امدادرسانی آتش نشانان و نجاتگران، خاطرات و رویدادهایی را رقم زده است که بسیاری از آن ها، باورناپذیر و غیرممکن می نماید. از این منظر، ورای جنبه های ظاهری، بسیاری از لحظات این خاطرات، شایستۀ نگارش و خلق آثاری
ماندگار می تواند باشد.

در حقیقت، ثبت و شرح خاطرات کسانی که در متن وقوع حوادث و رخدادهای گوناگون قرار داشته اند و خطرهای آن را به جان خریده اند، باید به همت و تلاش آنانی انجام گیرد که خود تلخ و شیرین حوادث را درک کرده اند.

دوران خدمت در سازمان آتش نشانی، و خاطرات متعدد تلخ و شیرین آن، گنجینه ای عظیم از تجربیات ارزشمند را فراهم آورده است که حفظ و بهره گیری از آن ها نیازمند کوشش فراوان است.
صفحات کتاب :
136
کنگره :
‏‫‭HD8039 /آ22‮الف‬9‭‬
دیویی :
‭628/92
کتابشناسی ملی :
4422662
شابک :
978-600-370-098-7‬‬
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه حدیث عشق و آتش