کتاب چراغ مطالعه pdf

راهنمای کاربردی برای دستیابی به مطالعه لذت بخش و مؤثر

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
14,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب چراغ مطالعه، راهنمای کاربردی برای دستیابی به مطالعه لذت بخش و مؤثر، نوشتۀ رضاحیدری قاسم آبادی است. با خواندن این کتاب مهارت های مطالعه را در خود تقویت کنید. افراد کمی حاضرند برای تغییر خود قدم بردارند و شما جزء آن دسته اندک هستید.

همان طوری که می دانید مهارت های مطالعه نیاز به تمرین دارند و به صرف دانستن آن ها تغییری در مطالعه ما به وجود نمی آید. ابتدا باید تکنیک ها، روش ها و فنون مطالعه را دانست و سپس با به کار بستن آن ها و تمرین، آن ها را به صورت عادت درآوریم. تنها در این صورت است که می توانیم به مطالعه لذت بخش و مؤثر که شعار چراغ مطالعه است دست یابیم.

افراد بسیاری هستند که کتاب های زیادی می خوانند، در کلاس های بسیاری شرکت می کنند، دائماً در همایش ها و سمینارهای مختلف حضور دارند اما تغییری در رفتار و کردار آنان پیدا نمی شود. سه عاملی که که سبب می شود افراد به چیزهایی که یاد می گیرند عمل نکنند.

رضا حیدری قاسم آبادی، قبل از هر چیزی به نکات زیر تاکید دارد که این نکات بر روی کیفیت مطالعه شما تأثیر گذاشته و اثر گذاری تکنیک های بعدی منوط به رعایت این نکات است.

1. یاد نگرفته ایم چطور یاد بگیریم:
به نظر می رسد آن چیزی که از یادگیری مهم تر است چگونگی یادگیری است. متأسفانه در نظام آموزشی هیچ گاه یاد نگرفته ایم که چطور یاد بگیریم. همیشه در مدرسه و حتی در دانشگاه یک معلم و استاد مطلبی را که خودش نسبت به آن آگاهی دارد را به دانش آموزان یا دانشجویان منتقل می کند.
ما باید در مدرسه و دانشگاه به افراد یاد بدهیم که چطور یاد بگیرند نه اینکه مستقیماً به آن ها چیزی یاد بدهیم.

2. بهتر است ماهی گیری به یک نفر یاد بدهی تا اینکه بخواهی ماهی به او بدهی:
چگونگی یادگیری همان شیوه ی ماهیگیری است اما آموزش مستقیم مطالب مانند ماهی آماده ای است که به فرد می دهید و این فقط برای چند ساعت گرسنگی او را برطرف می کند.
یک معلم یا استاد دانشگاه مطالبی را که سال ها پیش فراگرفته و بسیاری از آن ها اکنون منسوخ شده اند را آموزش می دهد مانند این است که یک تن ماهی فاسد شده به دانش آموز یا دانشجو بدهد.

3. کارهای کوچک، تأثیرات بزرگ:
در چراغ مطالعه به تکنیک های بسیاری اشاره می شود که همگی می توانند به بهبود مطالعه شما کمک کنند.
فقط کافی است یک تغییر کوچک اما مثبت در مطالعه شما ایجاد شود آنگاه همین تغییر کوچک که در طول زمان تکرار می شود نتیجه ی بزرگی را برای شما رقم خواهد زد.

4. پاداش های بزرگ در اثر فعالیت های بسیار:
کوچک و هوشمندانه به دست می آیند. به این معنا که کارهای کوچکی که انجام می دهیم به علت تکرار شدن، نتایج بزرگی را در آینده برای ما رقم خواهد زد.
این اصل آن قدر ساده است که ممکن است فریب آن را خورده و آن را نادیده بگیریم.
صفحات کتاب :
206
کنگره :
‏‫‬‮‭LB۱۰۴۹‏‫‭
دیویی :
‏‫‬‮‭۳۷۱/۳۰۲۸۱
کتابشناسی ملی :
5699573
شابک :
‏‫‭978-600-7104-63-7
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه چراغ مطالعه