امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 15,000
نظر شما چیست؟
پوست آیینه ی تمام نمای بدن انسان شاید اولین کسی که این جمله را گفت نمی دانست که تا چه حد این جمله کامل و رسا و بیان کننده ی اکثر بیماری های درونی انسان می باشد.
پوست تنها عضوی از بدن است که همیشه در معرض دید آدمی قرار دارد و امروزه خیلی از بیماری های داخلی و اعصاب را می توان فقط از طریق معاینه دقیق پوست تشخیص داد.
دقت و توجه به پوست نه تنها از نظر زیبایی و بهداشت قابل اهمیت است بلکه از این طریق می توان به خیلی از بیماری ها پی برد مثلاً استرس های روحی هم روی پوست بدن بسیار نشانه هایی به جا می گذارد که از روی این علایم می توان به اعماق فکر و روح بشر پی برد و مانند کسی که از روزنه ای کوچک به دنیایی بزرگ بنگرد می توانیم از پوست به دنیای وسیع درون پی ببریم...
صفحات کتاب :
116

کتاب های مشابه پوست و بیماری پوست