امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
ما قصد داریم در این گفتار مطالبی درباره تلفظ صحیح الفاظ نماز خدمت شما گرامیان ارائه کنیم . مقدمه بد نیست به این نکته اشاره کنم که تلفظ صحیح کلمات در هر زبانی امری است که نیاز به استدلال ندارد . و ناگفته پیداست که اگر ما بخواهیم کلمات و جمله ها را در یک زبان بکار ببریم اگر به نحوه گویش اهل او زبان نباشه غلط محسوب می شود و حتی گاهی باعث می شود که معنا اون کلمه و یا جمله عوض شود.

کتاب های مشابه آموزش قرائت صحیح نماز