امتیاز
5 / 4.3
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
موضوع نوشتار حاضر جنگ ایران و عراق (1359-1367) است. مؤلف در کتاب حاضر، خاطرات خود از ماجرای انتقال اسرا از اردوگاه موصل۴ (۳ قبلی) به سلول های بغداد و تحمّل دو ماه زندانی در سلول های بغداد را به نگارش در آورده است.

کتاب تصویری از حوادث و رخدادهایی است که یادآور مظلومیت، غربت و صبر و استقامت آزادمردانی است که سالیان سال زندگی خود را در اسارت دشمن بوده و با صرف شکیبایی خود، سرمشق آزادی و آزادگی هستند.
صفحات کتاب :
120
کنگره :
‏‫‬‭DSR۱۶۲۹/ص۱۲آ۳ ۱۳۹۰
دیویی :
‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
کتابشناسی ملی :
م84-21680
شابک :
978-964-7722-16-2
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه سرگذشت اسارت در سلولهای بغداد